icon icon icon

Quý khách vui lòng click chọn phiên bản phần mềm mong muốn để download

 

---------------------------------- Phần mềm IC Milling cho CNC Auto, CNC Lite Auto, CNC Tiny Auto, CNC ALT ------------------------------------

7. IC Milling v1.06: Tiếng Việt + English

6. IC Milling v1.05: Tiếng Việt + English

5. IC Milling V1.04: Tiếng Việt + English

4. IC Milling V1.03: Tiếng Việt + English

3. IC Milling V1.02: Tiếng Việt + English

2. IC Milling V1.01: Tiếng Việt + English

1. IC Milling V1.00: Tiếng Việt + English

------------------------------------------------------- Phần mềm CNC Pro --------------------------------------------------------

19. CNC Pro V1.18: Tiếng Việt + English

18. CNC Pro V1.17: Tiếng Việt + English

17. CNC Pro V1.16: Tiếng Việt + English

16. CNC Pro V1.15: Tiếng Việt English

15. CNC Pro V1.14: Tiếng Việt English

14. CNC Pro V1.12a: Tiếng Việt English

13. CNC Pro V1.12: Tiếng Việt English

12. CNC Pro V1.11: Tiếng Việt English

11. CNC Pro V1.10: Tiếng Việt English

10. CNC Pro V1.09: Tiếng Việt English

9. CNC Pro V1.08: Tiếng Việt English

8. CNC Pro V1.07: Tiếng Việt English

7. CNC Pro V1.06: Tiếng Việt English

6. CNC Pro V1.05: Tiếng Việt English

5. CNC Pro V1.04: Tiếng Việt English

4. CNC Pro V1.03: Tiếng Việt

3. CNC Pro V1.02: Tiếng Việt

2. CNC Pro V1.01: Tiếng Việt

1. CNC Pro V1.00: Tiếng Việt

*. CNC Pro Config: Tiếng Việt

#. File data: data ip4->7plus

------------------------------------------------------ Phần mềm Smart CNC ------------------------------------------------------

1. SmartCNC V1.00: Tiếng Việt

*. SmartCNC Config: Tiếng Việt

#. File data: data ip4->7plus

-------------------------------------------------------- Phần mềm Camera ---------------------------------------------------------

1. Camera CNCmini V1.00: Tiếng Việt

------------------------------------------------------- Phần mềm CNC mini -------------------------------------------------------

1. Phần mềm điều khiển máy CNC: Mach3 V3.042.040

2. Phần mềm xuất file gia công Gcode: MasterCam X5

3. Phần mềm mô phỏng và sửa file Gcode: Cimco

DỰ ÁN